همچنین نماینده فروش کلیه محصولات

شرکت ترکیه ایی TUNA SHIPPING از جمله علائم و پوسترهای ایمنی

آموزشی شبرنگ و روزرنگ، تجهیزات ایمنی و اطفاء حریق و نیز نماینده فروش تجهیزات ناوبری و مخابراتی و ایمنی تولیدکنندگان بزرگ بین المللی مانند WAYAN-HUAYAN-GOODBROTHER-KRATOS-BOSUN-DAYSON-STREAMLIGHT-BARIGO-MOTOROLA-KELISAIKE-VERTEX در ایران می باشد.